کلید واژه: "يمن"

تصاویر وحشتناک از سوءتغذیه کودکان یمنی

نوشته شده توسطرحیمی 13ام مرداد, 1396
    جهان به راستی چشمان خود را به روی رخدادهای یمن بسته است؛ این کم آب ترین و فقیرترین کشور جهان که اکنون بیش از دو سال است زیربمباران های رژیم عربستان سعودی قرار دارد، دچار همه گیری وبا شده و هزاران نفر از مردم این کشور درگیر این بیماری مهلک شده اند.… بیشتر »