کلید واژه: "گرسنگی در یمن"

تصاویر وحشتناک از سوءتغذیه کودکان یمنی

نوشته شده توسطرحیمی 13ام مرداد, 1396
    جهان به راستی چشمان خود را به روی رخدادهای یمن بسته است؛ این کم آب ترین و فقیرترین کشور جهان که اکنون بیش از دو سال است زیربمباران های رژیم عربستان سعودی قرار دارد، دچار همه گیری وبا شده و هزاران نفر از مردم این کشور درگیر این بیماری مهلک شده اند.… بیشتر »