کلید واژه: "ارواح"

آیا ارواح در عالم برزخ همدیگر را می بینند؟

نوشته شده توسطرحیمی 11ام بهمن, 1397
آخرین دیدار اموات با خانواده و دوستان خود در دنیا شاید همان لحظه ای باشد که مرده را در خاک دفن می کنند و ارتباط مادی او با دنیا کاملا قطع می شود، اما این پایان زندگی دنیوی نیست، بلکه اموات یا بهتر است بگوییم روح اموات در برخی از مواقع بنا به اذن الهی در… بیشتر »