کلید واژه: "الهی ان عفوت"

خدایا از تو که سزاوارتر است به عفو من!

نوشته شده توسطرحیمی 11ام فروردین, 1399
  ای ناز تو روشنایی شمع نیاز ما عین نیازیم و تویی مظهر ناز   از درد نیاز با صبا گفتم گفت یک ناز از او و صد هزار از تو نیاز دانلود مناجات شعبانیه با نوای مداحان مختلف بیشتر »