کلید واژه: "الهی ان من تعرف بک"

خودشناسی و خداشناسی یا خداشناسی و خودشناسی؟

نوشته شده توسطرحیمی 11ام فروردین, 1399
    الهی انّ من تعرّف بک غیر مجهول و من لاذ بک غیر مخذول و من اقبلت علیه مملوک. الهی انّ من انتهج بک لمستنیر و انّ من اعتصم بک لمستجیر و قد لذت بک یا الهی فلا تخیب ظنّی من رحمتک و لا تحجبنی عن رافتک. الهی هر کس که راه خودشناسی به دلالت تو پوید، به یقین… بیشتر »