کلید واژه: "الهی جودک بسط املی"

خدایا جود تو آرزویم را گسترده ساخت...

نوشته شده توسطرحیمی 12ام فروردین, 1399
    إِلَهِی جُودُکَ بَسَطَ أَمَلِی وَ عَفْوُکَ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِی   إِلَهِی فَسُرَّنِی بِلِقَائِکَ یَوْمَ تَقْضِی فِیهِ بَیْنَ عِبَادِکَ   خدایا جود تو آرزویم را گسترده ساخت، و عفو تو از عمل من برترى گرفت. خدایا، روزى که در آن میان بندگانت حکم میکنى،… بیشتر »