کلید واژه: "امام المنتظر"

امام زمان اولویت چندم زندگیست!؟

نوشته شده توسطرحیمی 26ام دی, 1398
  امام زمان اولویت چندم در زندگیست؟؟ السلام علیک یا امام المنتظر امام زمان مراببخش اگر در اولویت زندگی من ،خونه دار شدنم است. منو ببخش اگه ازدواج اولویت اول من است. منوببخش اگه ماشین دار شدنم در اولویت بعدی هست. منو ببخش اگه شغلم وکارم در اولویت اول… بیشتر »