کلید واژه: "شاداب"

چگونه دختری شاداب داشته باشیم؟

نوشته شده توسطرحیمی 28ام بهمن, 1397
خودشناسى و هدفدارى خودشناسى و هدفدارى را بايد والدين به گلهاى سرخ زندگى ، دختران بياموزند. حيوان عقل و آگاهى كامل ندارد، خوب و بد را تميز نمى دهد، بدين جهت ، تكليف و مسئوليت هم ندارد، حساب و كتاب و ثواب و عقاب ندارد و در زندگى برنامه و هدف عاقلانه ندارد. بیشتر »