کلید واژه: "عبرت‌های عاشورا ، رهبر انقلاب"

عبرت‌های عاشورا از نگاه رهبر انقلاب

نوشته شده توسطرحیمی 18ام مهر, 1394
عبرت ماجرای امام حسین این است كه انسان فكر كند در تاریخ و جامعه اسلامی چه اتفاقی افتاده و چه میكروبی وارد بدن جامعه شده كه بعد از گذشت پنجاه سال از وفات پیامبر و بیست سال از شهادت امیرالمؤمنین، در همین جامعه اسلامی، كسی مثل حسین بن علی را با آن وضع به… بیشتر »