کلید واژه: "محاسبه و مراقبه"

موافقت با نفس، انسان را شقی می کند!

نوشته شده توسطرحیمی 27ام دی, 1395
مراقبه الهی از دیدگاه امیر المومنین علیه السلام: به بیان امیر مؤمنان علیه السلام: "من ذم نفسه أصلحها / هر که نفس خود را نکوهش کند، آن را به اصلاح و سامان آورد." من أجهد نفسه فی اصلاحها سعد / هر که نفس خود را در اصلاح آن معاتبه نماید، نیکبخت شود." "روش… بیشتر »