کلید واژه: "هدف بعثت"

تحقق هدف بعثت در جامعه احتیاج به قدرت سیاسی دارد.

نوشته شده توسطرحیمی 11ام فروردین, 1399
من در صحبتهای اخیر چند بار تکرار کرده‌ام که کشور بایستی قوی بشود؛ قوی شدن کشور جزو هدفهای ما است. این هم از خطوطِ اصلیِ نسخه‌ی بعثت است؛ این هم از بعثت گرفته شده؛ این هم از قرآن گرفته شده.   قرآن میفرماید که «وَ اَعِدّوا لَهُم مَااستَطَعتُم مِن قُوَّة»؛… بیشتر »