کلید واژه: "هندوها"

وضعیت بحرانی مسلمانان کشمیر، آتش زیر خاکستر+تصاویر

نوشته شده توسطرحیمی 7ام تیر, 1396
  تحلیلی بر وقایع کشمیر بی دفاع آیا مسلمانان بی رحمانه سرکوب می شوند؟ چه کسانی در این نزاع نقش دارند؟ توطئه انگلیس باعث شد تا تکلیف کشمیر روشن نشود و از همان زمان، به بهانه دفاع از کشمیر، هند و پاکستان به سهم خواهی ازاین کشور کوچک پرداخته اند. بیشتر »