کلید واژه: "وصیتنامه شهید بروجردی"

به یاد مسیح کردستان (سالروز شهادت سر لشکر پاسدار شهید محمد بروجردی )

نوشته شده توسطرحیمی 1ام خرداد, 1393
اصل مقاومت و پایداری -همان طور که امام فرمودند - نباید فراموش شود که بیم آن می رود زحمات شهدا به هدر رود؛ اگر چه آنها به سعادت رسیدند اما این ما هستیم که آزمایش میشویم.(فرازی از وصیتنامه شهید بروجردی)       من با تمام وجود… بیشتر »