کلید واژه: "وصیت نامه محمد بروجردی"

وصیت نامه شهید بروجردی

نوشته شده توسطرحیمی 26ام شهریور, 1391
اين وصيت نامه رادر حالي مي‌نويسم كه فردايش عازم سنندج هستم . با توجه به اينكه چندين بار در عمليات شركت كرده و ضرورت نوشتن وصيتنامه را حس كرده بودم ولي هم فرصت نداشتم و هم اهميت نمي‌دادم ولي نمي‌دانم چرا حس كردم كه صرفا اگر ننويسم گناهي مرتكب شده ام . لذ… بیشتر »