کلید واژه: "و خدا می‌ بیند"

و خدا می‌ بیند!!!

نوشته شده توسطرحیمی 27ام بهمن, 1396
    و خدا می‌ بیند (با موضوع مراقبه)   فیلم کوتاه بر اساس آیه شریفه 14 سوره علق: أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى     آیا انسان نمی‌ داند که خدا می‌ بیند؟      فیلم کوتاه “و خدا می‌ بیند” با موضوع مراقبه (4.67 MB) فیلم کوتاه “و… بیشتر »