کلید واژه: "کاروان حسینی"

پیوستن و یا بازماندن از کاروان حسینی همه و همه به خود تو برمی گردد

نوشته شده توسطرحیمی 30ام آبان, 1398
  زمان بار دیگر در عاشورای سال ۶۱ هجری سیر می کند؛ عاشورا برهه ای از تاریخ نیست که همه تاریخ است زیرا هر انسانی را عاشورایی است که باید میان خویش و امام یکی را انتخاب کند؛ امامی که او را به هدف خلقت ملحق می کند.   زمان بار دیگر در عاشورای سال 61 هجری… بیشتر »