کلید واژه: "الشیخ مهدی الصمیدعی"

منع حجاج ایرانی از ادای مناسک حج، شرعی نیست

نوشته شده توسطرحیمی 18ام شهریور, 1395
شورای افتاء اهل سنت عراق: منع حجاج ایرانی از ادای مناسک حج، شرعی نیست شیخ مهدی الصمیدعی رئیس شورای افتاء اهل سنت عراق تاکید کرد: حج ملک شخصی نیست، بلکه این سرزمین متعلق به تمامی مسلمانان است. مسئله منع حجاج از ادای مناسک حج امسال در حقیقت مسئله سیاسی… بیشتر »