کلید واژه: "تکه ای از آسمان"

نقطه پرواز

نوشته شده توسطرحیمی 10ام مهر, 1391
          ایزدی با خود گفت : چرا محمد اینطوری شده ، چند روزی است انگار همه حرفهایش وصیت است . با همه خداحافظی می كند ، از همه حلالیت می طلبد و ...      ایزدی به چهره آرام محمد خیره بود . محمد یك بار دیگر به ایزدی چشم دوخت و با لحنی كه خواهش هم در آن… بیشتر »