کلید واژه: "حامد حجتی"

صدای سیلی از کشمیر می آید عجب دردی است

نوشته شده توسطرحیمی 29ام تیر, 1395
حامد حجتی از شعرای کشور در پی وقایع رخ داده در کشمیر و کشته شدن مسلمانان این کشور شعری سروده است. به روی تارک تاریخ رنجی جاودان باقی است که تا دنیاست دنیا درد های بی امان باقی است شکایت می کنم دیروزها را زخم های کهنه را اما روایت همچنان سرخ… بیشتر »