کلید واژه: "راز پیروزی، انقلاب، نهضت عاشورا،"

حماسه حسینی راز پیروزی و رمز تداوم انقلاب اسلامی

نوشته شده توسطرحیمی 20ام مهر, 1394
حسن استفاده از میراث محرّم از دیدگاه امام خمینی، نهضت عاشورا دین را احیاء کرد و حاکمیت اللّه، عبودیت خداوند، زدودن طاغوت، نشاندن اوامر و نواهی الهی به جای فرهنگ منحط دستگاه اموی، ارمغان این حماسه شکوهمند بود. «خطری که معاویه و یزید بر اسلام داشتند این… بیشتر »