کلید واژه: "ملاک رستگاری"

ملاک رستگاری درقرآن

نوشته شده توسطرحیمی 9ام مهر, 1397
  اگر ملاک رستگاری در آخرت در گرو اطاعت از امامان معصوم شیعه است، پس چرا قرآن فقط اطاعت خدا و رسول را بیان می کند؟ ۱.«و من یطع الله و الرسول فأولئک مع الّذین أنعم الله علیهم من النبیّین والصّدّیقین و الشهداء و الصالحین و حسن أولئک رفیقاً»(نساء/۶۹). «و… بیشتر »