کلید واژه: "‌جمعه ای دیگر"

سرگردان کوی کیستم…

نوشته شده توسطرحیمی 23ام آذر, 1397
  ‌جمعه ای دیگر… در این لحضه ها ی دلواپسی، دلواپسم، دلواپس آمدنت، دلواپس ندیدنت!!! آه که تو را حتی به رویا هم ندیدم… ندیدنت چه احساس غریبست!!! و من جزء هوایت هوایی ندارم   « کی می شود تو ما را و ما تو را ببینیم»… بیشتر »